Konsulttjänster

Ritningar, dimensionering, beräkningar • Bygglov
 • Ritningar
 • Ansökningar
 • Konstruktionsberäkningar
 • Energiberäkningar
 • Regeltolkningar
 • Myndighetskontakter

Visualisering & 3D • 3D-Modeller
 • Virtual Reality (VR)
 • Bilder
 • Digital rundvandring

Byggtjänster

Nyckelfärdigt • Kök & Badrum
 • Målning
 • Plattsättning
 • El & belysning
 • Värme och sanitet
 • Ventilation
 • Injustering

Stomrest tätt hus • Tak & Väggblock
 • Montage
 • Fönster
 • Takbeklädnad
 • Takavvattning
 • Bjälklag
 • Bärande inerväggar

Om- & Tillbyggnad

 • Tillbyggnader
 • Attefallsutbyggnader
 • Takkupor
 • Tilläggsisolering
 • Inglasningar
 • Badrum
 • Kök
 • Renovering

Attefall & kompementsbyggnader • Fristående garage
 • Fristående atefallsbyggnad
 • Tillbyggd attefall
 • Takkupor
 • Förråd
 • Bastu
 • Bryggor
 • Altaner
 • Fönster
 • Fönsterdörrar
 • Skjutpartier
 • Takfönster
 • Ytterdörrar
 • Glasräcken

Process

01.


Genomgång


Vi har en genomgång av din projektidé. Antingen genom platsbesök eller via mail, brev eller videomöte.

02.


Prisindikation


Vi presenterar våra paketlösningar och ger en prisindikation. 

Vi kommer överens om omfattning av entreprenad och skriver ett konsultavtal.


03.


Design

 

Vi designar ditt projekt och tar fram ett kalkylunderlag för offert.

04.


Offert


Vi lämnar en offert på entreprenad och skriver ett entreprenadkontrakt.

05.


Projektering


Vi utformar alla nödvändiga underlag och handlingar för entreprenaden.

Vi lämnar in bygglov.

06.


Montage & Bygg


Vi bygger ditt projekt.